காப்பர் சல்பேட்

காப்பர் சல்பேட்

 • தீவன தர செப்பு சல்பேட்

  தீவன தர செப்பு சல்பேட்

  காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட் என்பது வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஒரு சுவடு உறுப்பு ஆகும், ப்ளூ காப்பர் சல்பேட் காப்பர் சல்பேட் ஃபீட் தரத்தில் அதிக அளவு தாமிரம் உள்ளதால் விலங்குகளின் ரோமங்களை பிரகாசமாக்கி வளர்ச்சியை துரிதப்படுத்துகிறது.இந்த காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட் 98.5% க்கும் அதிகமான தூய்மையுடன், தீவனத்திற்காக பிரத்யேகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் தூள் தாமிரமாகும்.

 • மின்முலாம் தர செப்பு சல்பேட்

  மின்முலாம் தர செப்பு சல்பேட்

  CAS:7758-99-8

  மெகாவாட்:249.68

  மூலக்கூறு வாய்பாடு:CuSO4.5H2O

   

 • மினரல் கிரேடு காப்பர் சல்பேட்

  மினரல் கிரேடு காப்பர் சல்பேட்

  வேதியியல் சூத்திரம்: CuSO4 5H2O மூலக்கூறு எடை: 249.68 CAS: 7758-99-8
  செப்பு சல்பேட்டின் பொதுவான வடிவம் படிகமானது, காப்பர் சல்பேட் மோனோஹைட்ரேட் டெட்ராஹைட்ரேட் ([Cu(H2O)4]SO4·H2O, காப்பர் சல்பேட் பென்டாஹைட்ரேட்), இது ஒரு நீல திடப்பொருளாகும்.நீரேற்றப்பட்ட செப்பு அயனிகள் காரணமாக அதன் நீர் கரைசல் நீல நிறத்தில் தோன்றுகிறது, எனவே நீரற்ற காப்பர் சல்பேட் பெரும்பாலும் ஆய்வகத்தில் தண்ணீர் இருப்பதை சோதிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.உண்மையான உற்பத்தி மற்றும் வாழ்வில், செப்பு சல்பேட் சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாமிரத்தை சுத்திகரிக்க பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, மேலும் இது போர்டியாக்ஸ் கலவையை ஒரு பூச்சிக்கொல்லியை உருவாக்க சுண்ணாம்புடன் கலக்கலாம்.