துத்தநாக சல்பேட்

துத்தநாக சல்பேட்

  • துத்தநாக சல்பேட் மோனோஹைட்ரேட்

    துத்தநாக சல்பேட் மோனோஹைட்ரேட்

    துத்தநாக சல்பேட் மோனோஹைட்ரேட் என்பது ZnSO₄·H₂O என்ற வேதியியல் சூத்திரத்துடன் கூடிய ஒரு கனிமப் பொருளாகும்.தோற்றம் வெள்ளை பாய்ச்சக்கூடிய ஜிங்க் சல்பேட் தூள்.அடர்த்தி 3.28g/cm3.இது தண்ணீரில் கரையக்கூடியது, ஆல்கஹாலில் சிறிது கரையக்கூடியது, காற்றில் எளிதில் கரையக்கூடியது மற்றும் அசிட்டோனில் கரையாதது.இது துத்தநாக ஆக்சைடு அல்லது துத்தநாக ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் சல்பூரிக் அமிலத்தின் எதிர்வினை மூலம் பெறப்படுகிறது.பிற துத்தநாக உப்புகளின் உற்பத்திக்கு மூலப்பொருளாகப் பயன்படுகிறது;தூய துத்தநாகம், பழ மர நாற்றங்கால் நோய் தெளிப்பு துத்தநாக சல்பேட் உரம், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நார், மரம் மற்றும் தோல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்ய கேபிள் கால்வனைசிங் மற்றும் மின்னாற்பகுப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  • துத்தநாக சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்

    துத்தநாக சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட்

    துத்தநாக சல்பேட் ஹெப்டாஹைட்ரேட் என்பது ZnSO4 7H2O இன் மூலக்கூறு சூத்திரத்துடன் கூடிய ஒரு கனிம கலவை ஆகும், இது பொதுவாக ஆலம் மற்றும் துத்தநாக படிகாரம் என அழைக்கப்படுகிறது.நிறமற்ற orthorhombic prismatic கிரிஸ்டல் துத்தநாக சல்பேட் படிகங்கள் துத்தநாக சல்பேட் சிறுமணி, வெள்ளை படிக தூள், தண்ணீரில் கரையக்கூடியது, எத்தனாலில் சிறிது கரையக்கூடியது.இது 200 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் வெப்பமடையும் போது தண்ணீரை இழந்து 770 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் சிதைகிறது.